Lista e Universiteteve në Shqipëri - Lista e IAL publike dhe private

Universitete Publike
Universiteti I Tiranës
Fillon nga 35000 në vitUni. Publik
33%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

36 degë

23140 studentë

Më shumë
Universiteti I Mjekësisë I Tiranës
Fillon nga 45000 në vitUni. Publik
31%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

12 degë

6647 studentë

Më shumë
Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

34 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

28 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Fan S. Noli Korçë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

29 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

50 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

19 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti I Arteve I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

24 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Bujqësor I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

28 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Ismail Qemali Vlorë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

28 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Politeknik I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
20%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

24 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti I Sporteve I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

3 degë

- studentë

Më shumë
Akademia E Forcave Të Armatosura
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0%
Niveli i interesit (brenda uni. publike)

3 degë

- studentë

Më shumë
Universitete Private
Universiteti Epoka
Universiteti Epoka
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
7%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

Ne ta rekomandojmë këtë universitet pasi është cilësor dhe ofron mundësitë më të mira.

13 degë

2626 studentë

Më shumë
Kolegji Universitar I Biznesit
Kolegji Universitar I Biznesit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

14 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Western Balkans
Universiteti Western Balkans
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

8 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Profesional I Larte Gjerman I Teknologjise
Kolegji Profesional I Larte Gjerman I Teknologjise
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

2 degë

- studentë

Më shumë
Tirana Business University College
Tirana Business University College
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

3 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë
Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
6%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

7 degë

2700 studentë

Më shumë
Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë
Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

17 degë

- studentë

Më shumë
Akademia Nehemiah Gateway
Akademia Nehemiah Gateway
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

1 degë

- studentë

Më shumë
Akademia Ivodent
Akademia Ivodent
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

2 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Privat Albanian University
Universiteti Privat Albanian University
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

14 degë

- studentë

Më shumë
University Of New York Tirana
University Of New York Tirana
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

17 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Profesional I Tiranës
Kolegji Profesional I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

8 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Polis
Universiteti Polis
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
14%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

9 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë
Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

6 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Universitar Bedër
Kolegji Universitar Bedër
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

10 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Universitar Reald
Kolegji Universitar Reald
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

12 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Luarasi
Universiteti Luarasi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

8 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Aldent
Universiteti Aldent
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
11%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

8 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Universitar Qiriazi
Kolegji Universitar Qiriazi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

11 degë

- studentë

Më shumë
Kolegji Universitar Logos
Kolegji Universitar Logos
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

9 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Metropolitan Tirana
Universiteti Metropolitan Tirana
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
12%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

13 degë

- studentë

Më shumë
Tirana Esthetics & Style School
Tirana Esthetics & Style School
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
1%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

3 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Europian I Tiranës
Universiteti Europian I Tiranës
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
18%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

21 degë

- studentë

Më shumë
Universiteti Barleti
Universiteti Barleti
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
11%
Niveli i interesit (brenda uni. private)

15 degë

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet