Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 19
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
0.15%
Biologji Kimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
12.50%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologji Informacioni
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri e Përgjithshme
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
25.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

70 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri Mami
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
12.50%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Histori Gjeografi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Angleze
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
25.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Fillor (kl. I-VI)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
12.50%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Kontabilitet Financë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

37 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Publik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

37 kuota

- studentë

Më shumë
Turizëm
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
12.50%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Udhërrëfyes Turistik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

31 kuota

- studentë

Më shumë
Ndihmës ekonomist
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

31 kuota

- studentë

Më shumë
Asistent administrativ
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

31 kuota

- studentë

Më shumë
Librar dhe Biblotekar
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet