Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 28
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
1.81%
Inxhinieri Mekanike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Navale
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektrike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.76%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Navigacion
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Biologji
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.86%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Matematikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

27 kuota

- studentë

Më shumë
Informatikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.76%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologji Informacioni
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.86%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Shkenca Kompjuterike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
8.57%
Niveli i interesit (brenda uni.)

42 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri e pergjithshme
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
20.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

240 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri Mami
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.76%
Niveli i interesit (brenda uni.)

120 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Shqipe Letërsi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Drejtësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.71%
Niveli i interesit (brenda uni.)

160 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Angleze
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.86%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Fillor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.90%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Pedagogji e Specializuar
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.90%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Histori Gjeografi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Financë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
11.43%
Niveli i interesit (brenda uni.)

105 kuota

- studentë

Më shumë
Kontabilitet
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.76%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

64 kuota

- studentë

Më shumë
Marketing
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
6.67%
Niveli i interesit (brenda uni.)

24 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomiks
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Meaxhim Turizmi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Matematike fizike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Media komunikim dhe trashëgimi kulturore me profile 'Gazetari dhe Multimedia' dhe 'Trashëgimi kulturore'
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

55 kuota

- studentë

Më shumë
Teknik Laboratori Kimik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

58 kuota

- studentë

Më shumë
Akuakulturë dhe higjenë e produkteve të peshkimit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

56 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet