Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Universiteti Metropolitan Tirana

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 13
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
8.60%
Program Profesional në Menaxhim Turizëm, Hoteleri, Evente
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektrike me profile (Sistemet e Fuqise,Elektronikë,Komunikime Dixhitale,Kontroll Inxhinierik,Makineri Elektrike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Software Engineering
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
24.25%
Niveli i interesit (brenda uni.)

46 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional Topografi dhe GIS
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.80%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional në Dizajn Grafik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
4.41%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Arkitekturë me profile Arkitekt,Bio-Arkitekt,Arkitekt-Restaurues,Arkitekt-Inxhinier,Arkitekt-Interier
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.62%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Financë me profile Kontabilitet dhe Bankë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Biznesi me profile (Menaxhim,Marketing,Sipermarrje dhe Inovacion)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5.41%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Informatike Ekonomike (Shqip)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
7.62%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Ndërtimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.02%
Niveli i interesit (brenda uni.)

28 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Kompjuterike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
14.03%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Dizajn dhe Zhvillim Software
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

14 kuota

- studentë

Më shumë
Informatike Ekonomike (Anglisht)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
4.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë