Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Universiteti Luarasi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 8
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
4.72%
Informatikë Ekonomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
12.20%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologji Informacioni dhe Inovacion
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
8.01%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
8.01%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Financë Bankë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5.92%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Drejtësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
18.12%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
15.68%
Niveli i interesit (brenda uni.)

220 kuota

- studentë

Më shumë
Farmaci
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.10%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Stomatologji
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
22.30%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë