Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Akademia Nehemiah Gateway

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 1
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
0.08%
Biznes dhe Ekonomi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
100.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet