Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti Fan S. Noli Korçë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 29
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
1.48%
Administrim Biznesi në Marketing
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.46%
Niveli i interesit (brenda uni.)

55 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.73%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Histori Gjeografi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.82%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Fillor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.10%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.83%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Angleze
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.28%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Agroushqim
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.19%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Agronomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.09%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim Agrobiznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.55%
Niveli i interesit (brenda uni.)

22 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim dhe Politika Sociale
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.28%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Matematikë Informatikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologji Informacioni
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
7.10%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Infermier i përgjithshëm
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
18.31%
Niveli i interesit (brenda uni.)

75 kuota

- studentë

Më shumë
Biologji Kimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.91%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.27%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Mami
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.46%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Financë Kontabilitet
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.46%
Niveli i interesit (brenda uni.)

75 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.19%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomiks
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.92%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Filozofi Sociologji
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Informatike Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.10%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim Biznesi Bujqësor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.82%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.27%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Asistent Menaxher
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Shërbim Social
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.28%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim Veterinar
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.37%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Letërsi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Edukim Fizik dhe Sporte
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.73%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë