Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Kolegji Universitar Reald

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 12
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
0.50%
Teknik Laboratori ne Mjekesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional Asistent Administrativ
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional Ndihmës Dentar
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Finance
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Farmaci
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
16.67%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Higjienist Dentar
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

10 kuota

- studentë

Më shumë
Fizioterapi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
16.67%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Stomatologji
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
50.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Informatikë Ekonomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Teknik në Radiologji Mjekësore, Imazheri dhe Radioterapi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
16.67%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet