Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 34
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
2.78%
Edukator për fëmijët 0-3 vjeç
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.56%
Niveli i interesit (brenda uni.)

77 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Histori dhe Gjeografi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

20 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Angleze
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Gazetari
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

38 kuota

- studentë

Më shumë
Biologji - Kimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologjitë e Informacionit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.85%
Niveli i interesit (brenda uni.)

90 kuota

- studentë

Më shumë
Teknologji Laboratori
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri e Përgjithshme
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
21.79%
Niveli i interesit (brenda uni.)

250 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieri Mami
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.49%
Niveli i interesit (brenda uni.)

160 kuota

- studentë

Më shumë
Fizioterapi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
7.05%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Logopedi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Imazheri
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
7.69%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Teknik Laboratori
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.77%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.92%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Logjistikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

58 kuota

- studentë

Më shumë
Sekretar I Specializuar dhe Administrativ
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Punonjës Social
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Mekatronikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

68 kuota

- studentë

Më shumë
Psikologji
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.56%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Edukim Fizik dhe Sporte
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.49%
Niveli i interesit (brenda uni.)

90 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim - Biznes
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.85%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Financë - Kontabilitet
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.85%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomia dhe e Drejta
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Informatikë Ekonomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
5.13%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomi Turizmi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.56%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Biznesi dhe Inxhinieri
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.28%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Gjuhë Gjermane
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

15 kuota

- studentë

Më shumë
Teknik Mjedisi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

88 kuota

- studentë

Më shumë
Operator Turistik ne Gjuhe Gjermane
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

47 kuota

- studentë

Më shumë
Drejtësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.85%
Niveli i interesit (brenda uni.)

115 kuota

- studentë

Më shumë
Operator Turistik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

47 kuota

- studentë

Më shumë
Studime Mjedisore
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.00%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet