Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti I Sporteve I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 3
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
0.23%
Shkenca e Lëvizjes
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
15.38%
Niveli i interesit (brenda uni.)

180 kuota

- studentë

Më shumë
Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
69.23%
Niveli i interesit (brenda uni.)

180 kuota

- studentë

Më shumë
Shkenca të Rehabilitimit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
15.38%
Niveli i interesit (brenda uni.)

90 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet