Gjej universitetin

Gjej universitetin

Shembull: 8.87
Shembull: 9.56

LEXO ME KUJDES!

Të dhënat që janë përdorur për t'ju dhënë rezultatin tuaj janë të maturës të vitit 2022. Nuk është e thënë që ju do të fitoni vetëm programet e studimit që ju afishohen këtu. Vit pas viti mesataret ndryshojnë dhe këtë vit mund të arrini të kapni degën që dëshironi më thjeshtë se vitin e kaluar. Ky sistem bazohet VETËM tek mesatarja juaj VKM.

Pasi ju keni përfunduar me sukses provimet e maturës, tani mbetet për t'u bërë vetëm aplikimi universitar. Ne kemi përgatitur për ju një sistem i cili ju afishon degët që ju mund të fitoni në universitet në bazë të mesatares suaj VKM. Duke qënë se ky llogaritës ju jep degët që do fitoni vetëm në bazë të mesatares VKM, ai nuk është 100% i saktë. Për më tepër, të dhënat e përdorura janë të vitit 2022, kështu që këtë vit mund të duhet një mesatare e ndryshme për të fituar degët.

Gjej çfarë dege mund të fitosh në universitet është një shërbim i cili ofrohet nga PortaliStudentor.al. Ky shërbim vjen bashkëngjitur shërbimet e tjera si llogaritësit e pikëve, etj., të cilat ju ndihmojnë të merrni një ide të mundësive tuaja të kualifikimit universitar.

image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr