Gjej degën që mund të fitosh në universitet

Shembull: 8.87
Shembull: 9.56

LEXO ME KUJDES!

Të dhënat që janë përdorur për t'ju dhënë rezultatin tuaj janë të maturës të vitit 2020. Nuk është e thënë që ju do të fitoni vetëm programet e studimit që ju afishohen këtu. Vit pas viti mesataret ndryshojnë dhe këtë vit mund të arrini të kapni degën që dëshironi më thjeshtë se vitin e kaluar. Ky sistem bazohet VETËM tek mesatarja juaj VKM.

Pasi ju keni përfunduar me sukses provimet e maturës, tani mbetet vetëm aplikimi universitar për t'u bërë. Ne kemi përgatitur për ju një sistem i cili ju afishon degët që ju mund të fitoni në universitet në bazë të mesatares suaj VKM. Duke qënë se ky llogaritës ju jep degët që do fitoni vetëm në bazë të mesatares VKM, ai nuk është 100% i saktë. Për më tepër, të dhënat e përdorura janë të vitit 2020, kështu që këtë vit mund të duhet një mesatare e ndryshme për të fituar degët.

Gjej çfarë dege mund të fitosh në universitet është një shërbim i cili ofrohet nga PortaliStudentor.al. Ky shërbim vjen bashkëngjitur shërbimet e tjera si llogaritësit e pikëve, etj., të cilat ju ndihmojnë të merrni një ide të mundësive tuaja të kualifikimit universitar.