Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Universiteti Politeknik I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 24
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. publike)
17.24%
Inxhinieri Informatike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
21.33%
Niveli i interesit (brenda uni.)

110 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektronike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
9.98%
Niveli i interesit (brenda uni.)

110 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Telekomunikacioni
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
9.03%
Niveli i interesit (brenda uni.)

110 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektrike - Automatizimi i Industrisë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.01%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektrike - Energjitikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.55%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Mekanike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.99%
Niveli i interesit (brenda uni.)

145 kuota

- studentë

Më shumë
Arkitekturë (Arkitekt)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
12.11%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Materiale
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.34%
Niveli i interesit (brenda uni.)

70 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Ndërtimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
14.21%
Niveli i interesit (brenda uni.)

120 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Hidroteknikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.05%
Niveli i interesit (brenda uni.)

74 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Mjedisi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
1.39%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Gjeodezi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.56%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Arkitekturë (Urbanist)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
3.08%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Gjeologjike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.12%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Gjeoinformatike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.68%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri e Burimeve Minerare
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.20%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Gjeomjedis
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.10%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Mekatronike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
2.35%
Niveli i interesit (brenda uni.)

70 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Ekonomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
4.53%
Niveli i interesit (brenda uni.)

85 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Fizike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Matematike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.95%
Niveli i interesit (brenda uni.)

70 kuota

- studentë

Më shumë
Arkitekturë Interieri dhe Dizajn
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
6.16%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Tekstili dhe Mode
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.91%
Niveli i interesit (brenda uni.)

70 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri e Naftes dhe Gazit
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Publik
0.71%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë