Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Kolegji Universitar Qiriazi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 11
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve -
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
0.81%
Program Profesional Teknologji Informacioni
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
8.51%
Niveli i interesit (brenda uni.)

31 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional Teknologji Ushqimore
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.13%
Niveli i interesit (brenda uni.)

32 kuota

- studentë

Më shumë
Drejtësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

36 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
14.89%
Niveli i interesit (brenda uni.)

28 kuota

- studentë

Më shumë
Financë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.64%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Program Profesional Hoteleri Turizëm
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
6.38%
Niveli i interesit (brenda uni.)

35 kuota

- studentë

Më shumë
Menaxhim Hoteleri-Turizëm
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
12.77%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Informatikë Ekonomike dhe Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
19.15%
Niveli i interesit (brenda uni.)

37 kuota

- studentë

Më shumë
Edukim Fizik dhe Sporte
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
6.38%
Niveli i interesit (brenda uni.)

159 kuota

- studentë

Më shumë
Kujdes Social dhe Shendetesor
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
6.38%
Niveli i interesit (brenda uni.)

57 kuota

- studentë

Më shumë
Asistent ligjor dhe Administrativ
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.13%
Niveli i interesit (brenda uni.)

57 kuota

- studentë

Më shumë