Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Inxhinieri Navale - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Navale, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 30
Mes. e fundit fituese 6.56
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 84.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 84.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 6.34
Mes. provimeve të maturës 6.78

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë, Bsc Inxhinieri Navale, Bsc Inxhinieri Mekanike, Bsc Inxhinieri Elektrike, të ofruara nga Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë renditja sipas mesatares së shkollës së mesme, me nivel mesatar të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë. 2. Nëse do te ketë studentë me te njëjtën mesatare dhe me pikë të njëjta në rankim, si kriter përzgjedhës i rankimit do te merret mesatarja e Matematikes, nëse përsëri do të ketë studentë me pikë të njëjta do të merret mesatarja e Fizikës, dhe nëse edhe pas këtij rankimi do të rezultojnë studentë me mesatare të njëjtë si kriter përzgjedhës do të merret mesatarja e Kimisë. Këto kritere janë të vlefshme vetëm për vitin akademik 2024-2025.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet