Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Teknik Laboratori Kimik - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Teknik Laboratori Kimik, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 58
Mes. e fundit fituese 5.48
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 276.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 276.0
Pikët 5.0
Mes. e gjimnazit 5.61
Mes. provimeve të maturës 5.34

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Renditja e studentëve do të bëhet sipas rendit zbritës të mesatares së ponderuar të shkollës së mesme e llogaritur nga Ministria e Arsimit. 2. Ndër kandidatët me pikë të barabarta përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Kimi në tre vitet e studimit në Shkollën e Mesme.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.