Vlora

Akuakulturë Dhe Higjenë E Produkteve Të Peshkimit - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

56
Kuota
5.24
Mesatarja e fundit fituese (2022)
113
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Akuakulturë Dhe Higjenë E Produkteve Të Peshkimit" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Përzgjedhja do të bëhet sipas renditjes së maturantëve kandidatë, në bazë të mesatares së Shkollës së Mesme e përllogaritur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. 2. Ndër kandidatët me pikë të barabarta në Akuakulturë dhe Higjienë e Produkteve të Peshkimit, përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Biologji në tre vitet e studimit në shkollën e mesme.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr