Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Infermieri e pergjithshme - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Infermieri e pergjithshme, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 240
Mes. e fundit fituese 7.29
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 546.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 546.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 8.34
Mes. provimeve të maturës 6.25

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme, me nivel minimal të përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit,e llogaritur nga QSHA sipas rendit zbritës. 2. Kandidatët do të renditen në rend zbritës sipas mesatares së shkollës së mesme të përllogaritur nga QSHA. 3. Në rast se do të ketë kandidatë me pikë të barabarta, renditja do të bëhet në rend zbritës sipas mesatares së 3 (tre) viteve të lëndës së Biologjisë. 4. Në rast se sërisht do të ketë kandidatë me pikë të barabarta, renditja do të bëhet në rend zbritës sipas mesatares së 3 (tre) viteve të lëndës së Kimisë.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.