Infermieri e pergjithshme
Vlora

Infermieri E Pergjithshme - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

240
Kuota
7.29
Mesatarja e fundit fituese (2022)
546
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Infermieri E Pergjithshme" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme, me nivel minimal të përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit,e llogaritur nga QSHA sipas rendit zbritës. 2. Kandidatët do të renditen në rend zbritës sipas mesatares së shkollës së mesme të përllogaritur nga QSHA. 3. Në rast se do të ketë kandidatë me pikë të barabarta, renditja do të bëhet në rend zbritës sipas mesatares së 3 (tre) viteve të lëndës së Biologjisë. 4. Në rast se sërisht do të ketë kandidatë me pikë të barabarta, renditja do të bëhet në rend zbritës sipas mesatares së 3 (tre) viteve të lëndës së Kimisë.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr