Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Inxhinieri Mekanike - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Mekanike, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 50
Mes. e fundit fituese 6.5
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 164.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 164.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 6.86
Mes. provimeve të maturës 6.15

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë, Bsc Inxhinieri Navale, Bsc Inxhinieri Mekanike, Bsc Inxhinieri Elektrike, të ofruara nga Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë renditja sipas mesatares së shkollës së mesme, me nivel mesatar të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë. 2. Nëse do te ketë studentë me te njëjtën mesatare dhe me pikë të njëjta në rankim, si kriter përzgjedhës i rankimit do te merret mesatarja e Matematikes, nëse përsëri do të ketë studentë me pikë të njëjta do të merret mesatarja e Fizikës, dhe nëse edhe pas këtij rankimi do të rezultojnë studentë me mesatare të njëjtë si kriter përzgjedhës do të merret mesatarja e Kimisë. Këto kritere janë të vlefshme vetëm për vitin akademik 2024-2025.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.