Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Biologji - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Biologji, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 35
Mes. e fundit fituese 7.78
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 77.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 77.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 8.63
Mes. provimeve të maturës 6.92

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Përzgjedhja do të bëhet sipas renditjes së maturantëve kandidatë, në bazë të mesatares së Shkollës së Mesme e përllogaritur nga Ministria e Arsimit. 2. Ndër kandidatët me pikë të barabarta në Bachelor në Biologji, përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Biologji në tre vitet e studimit në shkollën e mesme.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.