Biologji
Vlora

Biologji - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

35
Kuota
7.78
Mesatarja e fundit fituese
77
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Biologji" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Përzgjedhja do të bëhet sipas renditjes së maturantëve kandidatë, në bazë të mesatares së Shkollës së Mesme e përllogaritur nga Ministria e Arsimit. 2. Ndër kandidatët me pikë të barabarta në Bachelor në Biologji, përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Biologji në tre vitet e studimit në shkollën e mesme.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
Pyetje/komente rreth kësaj dege (
)
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr