Shkenca Kompjuterike
Vlora

Shkenca Kompjuterike - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

42
Kuota
6.92
Mesatarja e fundit fituese
219
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Shkenca Kompjuterike" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Renditja e maturantëve kandidatë në bazë të mesatares së Shkollës së Mesme e llogaritur nga MAS 2. Ndër kandidatët me pikë të barabarta përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Informatikë në tre vitet e studimit në Shkollën e Mesme.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr