Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Matematikë - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Matematikë, e cila ofrohet pranë Universiteti Ismail Qemali Vlorë.

Kuota në total 27
Mes. e fundit fituese 9.16
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 4.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 4.0
Pikët 9.0
Mes. e gjimnazit 9.58
Mes. provimeve të maturës 8.74

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

1. Pranimi i studentëve në programin e studimit Bachelor në Matematikë do të bëhet sipas renditjes se maturantëve kandidate, në bazë të mesatares së Shkollës së Mesme e përllogaritur nga Ministria e Arsimit. • Ndër kandidatët me pikë të barabarta përparësi kanë kandidatët që kanë mesatare më të lartë në lëndën Matematikë në tre vitet e studimit në Shkollën e Mesme.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.