Inxhinieri Elektrike
Vlora

Inxhinieri Elektrike - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

50
Kuota
6.56
Mesatarja e fundit fituese (2022)
192
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Inxhinieri Elektrike" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë, Bsc Inxhinieri Navale, Bsc Inxhinieri Mekanike, Bsc Inxhinieri Elektrike, të ofruara nga Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë renditja sipas mesatares së shkollës së mesme, me nivel mesatar të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë. 2. Nëse do te ketë studentë me te njëjtën mesatare dhe me pikë të njëjta në rankim, si kriter përzgjedhës i rankimit do te merret mesatarja e Matematikes, nëse përsëri do të ketë studentë me pikë të njëjta do të merret mesatarja e Fizikës, dhe nëse edhe pas këtij rankimi do të rezultojnë studentë me mesatare të njëjtë si kriter përzgjedhës do të merret mesatarja e Kimisë. 3. Këto kritere janë të vlefshme vetëm për vitin akademik 2024-2025.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr