Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek
Gjirokastra

Gjuhë, Letërsi Dhe Qytetërim Grek - Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

15
Kuota
7.97
Mesatarja e fundit fituese (2022)
15
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Gjuhë, Letërsi Dhe Qytetërim Grek" ofrohet tek Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Arte JO 5% 2024-2025
2 Gjuhë greke JO 25%
3 Qytetari JO 5%
4 Histori JO 5%
5 Filozofi JO 10% 2025-2026
6 Sociologji JO 10% 2025-2026
7 Psikologji JO 10% 2025-2026

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr