Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç
Gjirokastra

Edukatore Për Zhvillimin E Femijërisë Së Hershme 0-3 Vjeç - Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

50
Kuota
4.96
Mesatarja e fundit fituese
90
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Edukatore Për Zhvillimin E Femijërisë Së Hershme 0-3 Vjeç" ofrohet tek Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr