Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Gjirokastra

Gjuhë Dhe Letërsi Shqipe - Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

20
Kuota
7.49
Mesatarja e fundit fituese
14
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Gjuhë Dhe Letërsi Shqipe" ofrohet tek Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi JO 20%
2 Qytetari JO 10%
3 Gjuhe e huaj e parë JO 10%
4 Arte JO 10%

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr