Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Gjirokastra

Mësuesi Për Arsimin Parashkollor - Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

15
Kuota
6.52
Mesatarja e fundit fituese
36
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Mësuesi Për Arsimin Parashkollor" ofrohet tek Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Psikologji JO 10%
2 Filozofi JO 10%
3 Sociologji JO 10%
4 Qytetari JO 15%
5 Gjuhë shqipe dhe letërsi JO 15%
6 Arte JO 10%

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr