Administrim Publik
Gjirokastra

Administrim Publik - Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

37
Kuota
6.79
Mesatarja e fundit fituese
86
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Administrim Publik" ofrohet tek Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Ekonomi JO 20%
2 Matematikë JO 10%
3 Qytetari JO 15%
4 Gjuhe e huaj e parë JO 5%

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr