Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Inxhinieri Mekatronike - Universiteti Politeknik I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Mekatronike, e cila ofrohet pranë Universiteti Politeknik I Tiranës.

Kuota në total 70
Mes. e fundit fituese 8.04
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 579.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) 25000

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2023
Renditja fillestare
Pikët 9865
Mes. e gjimnazit
Mes. provimeve të maturës
Raundi i dytë, 2023
Renditja fillestare
Pikët 9930
Mes. e gjimnazit
Mes. provimeve të maturës
Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 579.0
Pikët 10716.0
Mes. e gjimnazit 6.87
Mes. provimeve të maturës 9.22

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM * Koeficient Profili 70%

Kritere mbi lëndët

Fizikë 12% Ndikon: JO 0.3 * 0.4 * MesFizike * Kkoef Shkolles ; Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesme përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;
Shkenca natyrore 12% Ndikon: JO 0.3 * 0.4 * MesFizike * Kkoef Shkolles ; Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesme përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;
Matematikë 15% Ndikon: JO 0.3 * 0.6 * Mes Matematike * Kkoef Shkolles ; Ku Mes Matematike, nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore në provimet e detyruara dhe në provimet me zgjedhje;

Kritere të tjera

Sqarim : piket perfundimtare do te llogariten sipas formules : [ 0.7*MesVKM + 0.3(0.6*MesMatematike + 0.4*MesFizike)]*Kkoef. Shkollës*1000

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.