Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Inxhinieri Hidroteknikë - Universiteti Politeknik I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Hidroteknikë, e cila ofrohet pranë Universiteti Politeknik I Tiranës.

Kuota në total 74
Mes. e fundit fituese 6.5
2023
Renditja fillestare e fituesit të fundit 363.0
2023
Tarifa vjetore (fillon nga) 25000

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2023
Renditja fillestare 363
Pikët 8524.60
Mes. e gjimnazit 6.24
Mes. provimeve të maturës 6.76
Raundi i dytë, 2023
Renditja fillestare 100
Pikët 6487
Mes. e gjimnazit 6.47
Mes. provimeve të maturës 7.43
Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 417.0
Pikët 6309.0
Mes. e gjimnazit 6.54
Mes. provimeve të maturës 6.78

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM * Koeficient Profili 70%

Kritere mbi lëndët

Matematikë 15% Ndikon: JO 0.3 * 0.5 * Mes Matematike * Kkoef Shkolles ; Ku Mes Matematike, nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore në provimet e detyruara dhe në provimet me zgjedhje;
Fizikë 13% Ndikon: JO 0.3 * 0.4 * MesFizike * Kkoef Shkolles ; Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesme përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;
Shkenca natyrore 13% Ndikon: JO 0.3 * 0.4 * MesFizike * Kkoef Shkolles ; Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesme përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;
Kimi 3% Ndikon: JO 0.3 * 0.1 * MesKimi * Kkoef Shkolles ; Mes Kimi, nota mesatare e thjeshtë e kimisë dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;
Shkenca natyrore 3% Ndikon: JO 0.3 * 0.1 * MesKimi * Kkoef Shkolles ; Mes Kimi, nota mesatare e thjeshtë e kimisë dhe e lendes 'Shkence' në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje;

Kritere të tjera

Sqarim : piket perfundimtare do te llogariten sipas formules : [ 0.7*MesVKM + 0.3(0.5*MesMatematike + 0.4*MesFizike + 0.1*MesKimi)]*Kkoef. Shkollës*1000

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet