Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn - Universiteti Politeknik I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Arkitekturë Interieri dhe Dizajn, e cila ofrohet pranë Universiteti Politeknik I Tiranës.

Kuota në total 25
Mes. e fundit fituese 8.93
2023
Renditja fillestare e fituesit të fundit 0.0
2023
Tarifa vjetore (fillon nga) 40000

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2023
Renditja fillestare 0
Pikët 0
Mes. e gjimnazit 9.67
Mes. provimeve të maturës 8.19
Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 141.0
Pikët 8136.0
Mes. e gjimnazit 8.58
Mes. provimeve të maturës 8.21

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM * Koeficient Profili 40% 40% Mesatare sipas VKM dhe 60% test nga Fakulteti

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

INFORMACION MBI TESTIN E PRANIMIT, VITI AKADEMIK 2023-2024 Konkursi i pranimit në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, për vitin akademik 2023-2024 do të zhvillohet në datën 23 Gusht 2023 në sallën e Pallatit të Kongreseve, Tiranë. Programet e studimit në FAU për të cilat do të zhvillohet konkursi janë: • Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vite, me kohë të plotë) • Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vite, me kohë të plotë) • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite, me kohë të plotë) Kujdes: Të drejtën për të zhvilluar konkursin e pranimit e kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë kryer paraprakisht regjistrimin për të marrë pjesë në testin e pranimit. Regjistrimet për të marrë pjesë në testin e pranimit do të kryhen në periudhën: 7-11 Gusht, ora 08:00 – 16:00 pranë zyrës së sekretarisë mësimore të FAU-t në godinën e FTI / FAU, UPT. Ju lutem ndiqni faqen tonë web https://fau.edu.al/ dhe rrjetet sociale për cdo njoftim të ri. Në direktorinë, informacion mbi testin e pranimit, viti akademik 2023-2024 https://fau.edu.al/informacion-mbi-testin-e-pranimit-viti-2023-2024/ do të gjeni informacion të përditesuar në ditët në vijim. Njoftimet do të vendosen në web dhe rrjetet sociale. Në lidhje me testin e pranimit në FAU të viteve te kaluara mund të gjeni informacion të detajuar në link: https://fau.edu.al/informacion-mbi-testin-e-pranimit/ Suksese, FAU

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet