Arkitekturë (Urbanist)
uni_politeknik_tirane-min_zP7oU1o

Arkitekturë (Urbanist) - Universiteti Politeknik I Tiranës

50
Kuota
8.68
Mesatarja e fundit fituese (2023)
143
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
40 000 lekë
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Arkitekturë (Urbanist)" ofrohet tek Universiteti Politeknik I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM * Koeficient Profili 40% 40% Mesatare sipas VKM dhe 60% test nga Fakulteti

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

INFORMACION MBI TESTIN E PRANIMIT, VITI AKADEMIK 2023-2024 Konkursi i pranimit në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, për vitin akademik 2023-2024 do të zhvillohet në datën 23 Gusht 2023 në sallën e Pallatit të Kongreseve, Tiranë. Programet e studimit në FAU për të cilat do të zhvillohet konkursi janë: • Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vite, me kohë të plotë) • Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vite, me kohë të plotë) • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite, me kohë të plotë) Kujdes: Të drejtën për të zhvilluar konkursin e pranimit e kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë kryer paraprakisht regjistrimin për të marrë pjesë në testin e pranimit. Regjistrimet për të marrë pjesë në testin e pranimit do të kryhen në periudhën: 7-11 Gusht, ora 08:00 – 16:00 pranë zyrës së sekretarisë mësimore të FAU-t në godinën e FTI / FAU, UPT. Ju lutem ndiqni faqen tonë web https://fau.edu.al/ dhe rrjetet sociale për cdo njoftim të ri. Në direktorinë, informacion mbi testin e pranimit, viti akademik 2023-2024 https://fau.edu.al/informacion-mbi-testin-e-pranimit-viti-2023-2024/ do të gjeni informacion të përditesuar në ditët në vijim. Njoftimet do të vendosen në web dhe rrjetet sociale. Në lidhje me testin e pranimit në FAU të viteve te kaluara mund të gjeni informacion të detajuar në link: https://fau.edu.al/informacion-mbi-testin-e-pranimit/ Suksese, FAU

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi është gjetur. Shtypni butonin e mëposhtëm për ta shkaruar atë.

Shkarko planin mësimor
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr