Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Informatikë Ekonomike - Universiteti Luarasi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Informatikë Ekonomike, e cila ofrohet pranë Universiteti Luarasi.

Kuota në total 100
Mes. e fundit fituese 6.63
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 297.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 297.0
Pikët 663.0
Mes. e gjimnazit 6.46
Mes. provimeve të maturës 6.8

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 80% 2022-2023
Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 20% 2022-2023

Kritere mbi lëndët

Gjuhe e Huaj 20% Ndikon: JO 2022-2023

Kritere të tjera

Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë vendit (të ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për Arsimin e Lartë). 2022-2023 Plotësojnë kriterin e notës mesatare minimale sipas përcaktimeve të Këshillit të Ministrave. 2022-2023 Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 2022-2023

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.