Drejtësi
Luarasi

Drejtësi - Universiteti Luarasi

100
Kuota
6.59
Mesatarja e fundit fituese
325
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Drejtësi" ofrohet tek Universiteti Luarasi. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 80% 2022-2023
2 Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 20% 2022-2023

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Histori JO 20% 2022-2023
2 Gjeografi JO 20% 2022-2023

Kritere të tjera

Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë vendit (të ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit). 2022-2023 Plotësojnë kriterin e notës mesatare minimale sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave. 2022-2023 Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 2022-2023

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr