Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Farmaci - Universiteti Luarasi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Farmaci, e cila ofrohet pranë Universiteti Luarasi.

Kuota në total 80
Mes. e fundit fituese 7.33
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 188.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 188.0
Pikët 733.0
Mes. e gjimnazit 7.29
Mes. provimeve të maturës 7.37

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 80% 2022-2023
Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 20% 2022-2023

Kritere mbi lëndët

Biologji 20% Ndikon: JO 2022-2023
Kimi 20% Ndikon: JO 2022-2023

Kritere të tjera

Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë vendit (të ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për Arsimin e Larte). 2022-2023 Plotësojnë kriterin e notës mesatare minimale sipas përcaktimeve të Këshillit të Ministrave. 2022-2023 Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 2022-2023

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet