Luarasi

Teknologji Informacioni Dhe Inovacion - Universiteti Luarasi

80
Kuota
6.59
Mesatarja e fundit fituese (2022)
219
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Teknologji Informacioni Dhe Inovacion" ofrohet tek Universiteti Luarasi. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 80% 2022-2023
2 Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 20% 2022-2023

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Gjuhe e Huaj JO 20% 2022-2023

Kritere të tjera

Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë vendit (të ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për Arsimin e Larte). 2022-2023 Plotësojnë kriterin e notës mesatare minimale sipas përcaktimeve të Këshillit të Ministrave. 2022-2023 Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 2022-2023

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr