Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 7
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve 2700
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
5.68%
Arkitekturë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
4.41%
Niveli i interesit (brenda uni.)

25 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomi Ndërmarrjeje
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.94%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Mjekësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
63.24%
Niveli i interesit (brenda uni.)

100 kuota

- studentë

Më shumë
Odontoiatri dhe Proteza Dentare
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
11.76%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Fizioterapi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.94%
Niveli i interesit (brenda uni.)

55 kuota

- studentë

Më shumë
Infermieristikë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
4.41%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Farmaci
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
10.29%
Niveli i interesit (brenda uni.)

55 kuota

- studentë

Më shumë
Shtepia Shërbimet Lajmet