Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Fizioterapi - Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Fizioterapi, e cila ofrohet pranë Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë.

Kuota në total 55
Mes. e fundit fituese 7.35
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 7.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 7.0
Pikët 36.0
Mes. e gjimnazit 7.62
Mes. provimeve të maturës 7.09

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 37.5% Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme përfaqëson 30 pikë nga vlerësimi total prej 80 pikësh

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

A. Për shtetas shqiptarë dhe shtetas të vendeve jo të BE: a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim me shkrim mbi njohjen e gjuhës italiane. B. Për shtetas të vendeve të BE a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane (për ata që nuk janë italianë).

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.