Znj_Keshillit_2

Farmaci - Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë

55
Kuota
7.46
Mesatarja e fundit fituese (2022)
270
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Farmaci" ofrohet tek Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 37.5% Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme përfaqëson 30 pikë nga vlerësimi total prej 80 pikësh

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

A. Për shtetas shqiptarë dhe shtetas të vendeve jo të BE: a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane; B. Për shtetas të vendeve të BE*: a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane (për ata që nuk janë italianë). *Në rast se numri i aplikimeve e tejkalon numrin e vendeve në dispozicion zhvillohet një testim me shkrim në formën e pyetjeve, në italisht, për të vlerësuar njohuritë e kandidatëve në Shkencat Natyrore.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr