Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Odontoiatri dhe Proteza Dentare - Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Odontoiatri dhe Proteza Dentare, e cila ofrohet pranë Universiteti Katolik Zoja E Këshillit Të Mirë.

Kuota në total 50
Mes. e fundit fituese 8.46
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 53.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 53.0
Pikët 36.0
Mes. e gjimnazit 8.92
Mes. provimeve të maturës 8.0

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 37.5% Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme përfaqëson 30 pikë nga vlerësimi total prej 80 pikësh.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

A. Për shtetas shqiptarë dhe shtetas të vendeve jo të BE a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane. B. Për shtetas të vendeve të BE a) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme; b) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore; c) Testim mbi njohjen e gjuhës italiane (për ata që nuk janë italianë).

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.