Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Program Profesional Teknologji Informacioni - Kolegji Universitar Qiriazi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Program Profesional Teknologji Informacioni, e cila ofrohet pranë Kolegji Universitar Qiriazi.

Kuota në total 31
Mes. e fundit fituese 5.61
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 63.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 63.0
Pikët 5.0
Mes. e gjimnazit 5.77
Mes. provimeve të maturës 5.46

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriter i parë pranimi është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dy vjeçar me karakter profesional nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare. Kuotat përcaktohen nga Kolegji dhe miratohen nga MASR.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.