Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Edukim Fizik dhe Sporte - Kolegji Universitar Qiriazi

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Edukim Fizik dhe Sporte, e cila ofrohet pranë Kolegji Universitar Qiriazi.

Kuota në total 159
Mes. e fundit fituese 5.62
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 128.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 128.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 5.23
Mes. provimeve të maturës 6.02

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriter i parë pranimi është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm dhe kalimi i konkursit të pranimit. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në këtë program studimi nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare. Kuotat përcaktohen nga Kolegji dhe miratohen nga MASR.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet