Program Profesional Hoteleri Turizëm
QIRIAZI

Program Profesional Hoteleri Turizëm - Kolegji Universitar Qiriazi

35
Kuota
6.04
Mesatarja e fundit fituese
34
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Program Profesional Hoteleri Turizëm" ofrohet tek Kolegji Universitar Qiriazi. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Kriter i parë pranimi është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dy vjeçar me karakter profesional nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare. Kuotat përcaktohen nga Kolegji dhe miratohen nga MASR.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr