Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Shkenca të Rehabilitimit - Universiteti I Sporteve I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Shkenca të Rehabilitimit, e cila ofrohet pranë Universiteti I Sporteve I Tiranës.

Kuota në total 90
Mes. e fundit fituese 7.03
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 466.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 466.0
Pikët 25707.0
Mes. e gjimnazit 8.38
Mes. provimeve të maturës 5.68

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriteret në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit janë si më poshtë vijon: 1. Pranohen kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm të përgjithshëm apo professional dhe kur kanë kryer jo më pak se 12 vjet shkollë në ciklet parauniversitare. 2. Pranohen kandidatët që zotërojnë diploma të shkollës së mesme jashtë vendit të ekuivalentuar nga MAS. 3. Pranimi në programin “Bachelor është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson: • Kriterin e meritës (mesatare e shkollës së mesme) e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet