Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit
uni_sporte_tirane-min

Fushat E Veprimtarisë Fizike, Të Shëndetit Dhe Të Rekreacionit - Universiteti I Sporteve I Tiranës

180
Kuota
5.61
Mesatarja e fundit fituese
158
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Fushat E Veprimtarisë Fizike, Të Shëndetit Dhe Të Rekreacionit" ofrohet tek Universiteti I Sporteve I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Kriteret në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit janë me konkurs si më poshtë vijon: 1. Kanë të drejtë të pranohen në programin e studimit të ciklit të parë Bachelor “Fushat e Vepimtarisë Fizike të Shëndetit dhe të Rekreacionit” të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm (Maturën Shtetërore në RSH), ose ekuivaletin e saj për shtetasit që kanë studiuar në vende të tjera. 2. Kandidatët i nënshtrohen konkurimit praktik konform testeve të miratuara nga Senati Akademik i UST dhe të shpallura në faqen web të UST. 3. Raporti ndërmjet konkurimit praktik dhe mesatares së kandidatit të jetë 70% me 30%. Për kandidatët që konkurojnë për të hyrë në ciklin e parë “Bachelor”, duhet që të grumbullojnë minimumi 10 (dhjetë) pikë nga 70 (shtatëdhjetë) të mundshme të konkurimit praktik. 4. Kandidatët që konkurojnë në këtë program studimi, duhet të plotësojnë kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjeksore miratuar nga UST dhe e shpallur në faqen web të saj.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
Pyetje/komente rreth kësaj dege (
)
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr