Infermieri Mami
uni_elbasan-min_GeAq4Ca

Infermieri Mami - Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan

160
Kuota
6.52
Mesatarja e fundit fituese
395
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Infermieri Mami" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 70%

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Biologji JO 15% Nota mesatare e thjeshte sipas te gjitha vitet e skolles se mesme
2 Kimi JO 15% Nota mesatare e thjeshte sipas te gjitha vitet e skolles se mesme

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr