Edukim Fizik dhe Sporte
uni_elbasan-min_GeAq4Ca

Edukim Fizik Dhe Sporte - Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan

90
Kuota
5.31
Mesatarja e fundit fituese
50
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Edukim Fizik Dhe Sporte" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 40%

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

KONKURS PRANIMI 60.00

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
Pyetje/komente rreth kësaj dege (
)
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr