Farmaci
REALD_1

Farmaci - Kolegji Universitar Reald

20
Kuota
7.33
Mesatarja e fundit fituese
24
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Farmaci" ofrohet tek Kolegji Universitar Reald. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 70% Mesatarja ze 70%

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Kimi JO 15%
2 Biologji JO 15%

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr