Teknik Laboratori ne Mjekesi
REALD_1

Teknik Laboratori Ne Mjekesi - Kolegji Universitar Reald

25
Kuota
7.62
Mesatarja e fundit fituese
10
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Teknik Laboratori Ne Mjekesi" ofrohet tek Kolegji Universitar Reald. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret
Nuk kemi informacion për kriteret e kësaj dege

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr