Cover Image

Tezat e Maturës Shtetërore - Matura Shtetërore Ndër Vite - Matura 2024

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
11 May, 2019

Tezat e Matures Shteterore nder vite, janë provimet që kanë rënë në vitet e kaluara të Maturës Shtetërore. Rrjedhimisht, këto teza do t'ju ndihmojnë që të praktikoheni për provimet e Maturës si edhe për të patur një ide rreth mënyrës se si provimet e Maturës hartohen.

Deri më sot, tezat e Maturës Shtetërore hartoheshin pakashumë në të njëjtën mënyrë çdo vit. Këtë vit, Ministria e Arsimit ka bërë ndryshime për sa i përket tezave të Maturës 2024, duke ndarë provimin e gjuhës dhe letërsisë në dy seksione dhe duke ndryshuar pikët vlerësuese, nga 50 në 60.

Ndryshime të tilla kanë pësuar edhe provimet me zgjedhje të Maturës 2024, ku nga dy provime me zgjedhje që ishin më parë, tashmë do të jetë vetëm një provim më zgjedhje por shumë herë më i thelluar (për të lëxuar lajmin e plotë mbi këtë temë, klikoni këtu).

Më poshtë ne do t'ju listojmë të gjitha provimet e maturave të kaluara, dukë përfshirë provimin e letërsisë, provimin e matematikës, si edhe provimin e gjuhës angleze. Duke qënë se Ministria e Arsimit nuk ka bërë publike të gjitha modelet e provimeve të maturës por vetëm skemat e vlerësimit, do të përfshijmë më poshtë vetëm ato modele provimesh të cilat do t'ju shërbejnë për t'u praktikuar dhe për të patur një ide se si provimet e maturës 2024 do të hartohen.


Tezat e Matures Shteterore nder vite

Provimet e Anglishtes ndër vite, Matura

Model testi - Matura Shteterore 2020

Anglisht Model Testi Matura 2019

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Anglisht-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2016

Anglisht Provimi i Matures 2016

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Anglisht-Provimi-i-Matures-2016.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Provimi i gjuhës Shqipe dhe Letërsirë ndër vite, Matura

Model Testi - Matura Shteterore 2020

Gjuhe Shqipe dhe Letersi Model Testi Matura 2019

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Gjuhe-Shqipe-dhe-Letersi-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2015

Gjuhe Shqipe dhe Letersi Matura 2015

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Gjuhe-Shqipe-dhe-Letersi-Matura-2015.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Provimi i Matematikës ndër vite, Matura

Model Testi - Matura Shteterore 2020

Matematike Model Testi Matura 2019

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Matematike-Model-Testi-Matura-2019.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.

Matura Shteterore 2015

Matematike Provimi i Matures 2015

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/05/Matematike-Provimi-i-Matures-2015.pdf

Për skemën e vlerësimit klikoni këtu.


Ne ofrojmë materiale përgatitore dhe mundësinë për të bërë provimet e maturës online për tu praktikuar, mësoni më me thjeshtësi duke përdorur portalin tonë për rrugëtimin tuaj drejt dijes! Për listat e të gjitha provimeve dhe materialeve përgatitore për secilin provim, klikoni këtu.

image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr