35% e maturantëve pranojnë se do të kopjojnë, 78% e tyre të ndikuar nga ankthi/stresi

Sipas pyetësorit të kryer nga PortaliStudentor.al, ku morën pjesë 750 maturantë, vihen në pah ndjesitë dhe emocionet e maturantëve si edhe mendimi i tyre në lidhje me procesin e maturës shtetërore.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
20 May, 2023

Në datën 15 maj, 2023, PortaliStudentor.al zhvilloi një pyetësor me rreth 750 maturantë pjesëmarrës për të kuptuar më tepër mbi ndjesitë e tyre dhe perceptimin që ata kanë për procesin e provimeve të maturës shtetërore.

Procesi i maturës shtetërore është një ndër proceset më të rëndësishme për maturantët të cilët duan të vazhdojnë studimet universitare. Këto provime mbartin një peshë të madhe në formulat e llogaritjes së pikëve të programeve të studimit të universiteteve.

Duke qënë se këto provime mbartin një peshë kaq të lartë, çdo vit maturantët përballen me emocione të forta gjatë periudhës së zhvillimit të këtyre provimeve.

Vlen të theksohet se ndër vite këto provime kanë pasur problematika të shumta dhe janë ndjekur me reagime si protesta, peticione, etj., nga maturantët.

Ndryshimet e maturës shtetërore të këtij viti

Këtë vit janë lajmëruar disa ndryshime të rëndësishme për sa i përket procesit të maturës shtetërore.

Ndër ndryshimet që janë prezantuar këtë vit dhe që kanë shtuar nivelin e stresit/ankthit tek maturantët është edhe zhvillimi i provimeve të maturës në salla të mëdha, të monitoruara nga kamerat.

Kur maturantët kanë dëgjuar për këtë ndryshim, ata kanë reaguar duke mos e pranuar. Sipas pyetësorit tonë, rezulton se mbi 82% e tyre janë kundër monitorimit me kamera ditën e provimit.

A mendoni se vendosja e kamerave dhe zhvillimi i provimeve në salla të mëdha është pozitive?

Në një nga pyetjet e tjera, kemi dashur të kuptojmë se në cilin provim maturantët hasin më shumë vështirësi. Rezultatet janë si vijon (maturantët mund të zgjidhnin më shumë se një alternativë):

Në cilin nga provimet e mëposhtme keni më shumë vështirësi?

Matematika ka qënë gjithnjë provimi që ka vendosur më shumë në vështirësi maturantët.

Në provimet e maturës të vitit 2021, pas protestave të maturantëve me pretendimin se pyetjet e provimit të matematikës ishin jashtë programit orientues, pragu i kalueshmërisë ndryshoi nga 15 pikë në 12 pikë.

Me këtë ndryshim, mbetën 3,018 maturantë. Nëse pragu nuk do kishte ndryshuar, numri i maturantëve mbetës do shkonte në 6,273.


Një tjetër aspekt i rendësishem është edhe niveli i stresit/ankthit që maturantët perjetojnë para dhe gjatë zhvillimit të provimeve të maturës, si edhe opinioni i tyre në lidhje me procesin.

Në pyetjen e rradhës kemi pyetur maturantët se sa në stres/ankth e ndjejnë veten nga 1 (pak) - 5 (shumë) për zhvillimin e provimeve të maturës.

78% e maturantëve (ata që kanë dhënë notën 4&5) shprehen se ndjehen shumë në stres/ankth.

Nga 1-5, sa është niveli i stresit dhe ankthit që zhvillimi i provimeve të maturës ju shkakton?

Në lidhje me besimin që maturantët kanë për mbarëvajtjen e procesit (duke nënkuptuar se procesi nuk do të ketë probleme, administratorët do sigurojnë qetësinë e grupit dhe nuk do lejohet të kopjohet), shumica e tyre (35%) japin notën 3. Megjithatë, nota 1&2 e kombinuar, përbën 65% të totalit, duke nënkuptuar që pjesa më e madhe e maturantëve nuk kanë besim tek procesi.

Nga 1-5, sa besim keni se zhvillimi i provimeve të maturës do të shkojë mirë?


Kopjimi në provimet e maturës

Gjatë viteve të fundit, gati në çdo provim të maturës gjendet mënyra se si maturantët te futen në ambientet e provimit bashkë me telefonin e tyre, kur procedura dikton që maturantët duhet të kontrollohen në hyrje dhe gjatë zhvillimit të provimeve duhet të ketë bllokues valësh për të eleminuar komunikimin e tyre me anë të pajisjeve elektronike.

Pasoja që sjell kjo gjë, është publikimi i provimit në rrjete sociale vetëm momente pasi maturantët kanë filluar procesin.

Për të hedhur më shumë dritë mbi angazhimin paraprak të maturantëve për të kopjuar, ne i kemi pyetur ata nëse kanë në plan të kopjojnë gjatë zhvillimit të provimeve.

58.5% e maturantëve shprehen se nuk do të kopjojnë, ndërsa 35% e tyre e konfirmojnë angazhimin për të kopjuar.

A do të kopjoni në provime?

Në vijim maturantët janë pyetur nëse mendojnë se do të penalizohen nëse administratorët e provimit i kapin duke kopjuar. 61% e tyre mendojnë se do të penalizohen, 12% mendojnë se nuk do të penalizohen, ndërsa 27% shprehen me "nuk e di".

A do penalizoheni nëse kopjoni?

Pyetja tjetër vijon duke dashur të kuptohet nëse maturantët kanë dëgjuar për raste në të kaluarën ku administratorët e provimit nuk kanë penalizuar maturantët të cilët kanë kopjuar. 69% e maturantëve shprehen se kanë dëgjuar raste të tilla, ndërsa 31% shprehen se nuk kanë dëgjuar.

Keni dëgjuar për raste kopjimi pa penalizim?

Në fund të pyetësorit kemi pyetur maturantët edhe për arsyet e angazhimit në të kopjuar. Shumica e tyre zgjedhin dëshirën për të fituar programin e studimit që ata duan në universitet dhe mos-zhgënjimin e prindërve si arsye kryesore.


Provimet e maturës këtë vit do të fillojnë në datë 1 qershor dhe do të përfundojnë në datë 19 qershor. Datat e tyre janë:

– 1 Qershor, Gjuhë e Huaj

– 7 qershor, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

– 13 qershor, Matematikë

– 19 qershor, Lëndë me zgjedhje

Shtepia Shërbimet Lajmet